• Info
  • Program
  • Dětské odpoledne
  • Koncerty

Kostel sv. Filipa a JakubaV Těchonicích je farní kostel zasvěcený sv. Filipovi a Jakubovi, jejichž poutní slavnost se koná každoročně první květnovou neděli.

V roce 2000 jsme zasadili při první obnovené poutní slavnosti lípy milénia u křížku při cestě směrem k rybníku Krč. Středem slavností je nedělní poutní mše, kterou celebruje místní farář p. Jan Wirth.

V rámci poutě organizuje spolek Zmrzlík kromě vlastních divadelních představení také dětský den, výstavy, koncerty, malý jarmark a další aktivity.