• Info
  • Farnost
  • Odkazy

Římskokatolická farnost Těchonice a kostel sv. Filipa a Jakuba.

Farářem je zde p. Jan Wirth

Mše svatá se koná v neděli ve 14 hodin.
(každou 3.neděli v měsíci se mše sv. koná ve 14 h v kostele ve Velenovech)

Farnost pořádá tématické přednášky a koncerty.

Farnost je také součástí hudebních festivalů, jejichž patronem je varhaník Vít Aschenbrenner:

Evropský festival duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald

Dialogy česko-německého baroka