• Info
  • Divadelní stodola
  • Poděkování

Velké poděkování patří:

  • Nadaci VIA - za první důvěru a podporu (www.nadacevia.cz)
  • Květě Bechyňové - za podporu činnosti spolku
  • Jaromíru Souškovi – za první nápad a za to, že je srdcem souboru
  • p. Janu Wirthovi – za trvalou duchovní podporu a pomoc
  • Sdružení dobrovolných hasičů Těchonice – za trvalou spolupráci
  • obci Nalžovské hory – za podporu
  • sousedům a obyvatelům Těchonic - za toleranci a podporu