• O hře
 • Seznam rolí
 • Fotogalerie
 • Krátké video
  Ze života hmyzu
 • Tulák - Jan Radvan
 • Iris - Helena Vítková
 • Viktor- Láďa Šipl
 • Clythie - Helena Mikešová
 • Othakar - Petr Jílek
 • Felix - Zdeněk Hlaváč
 • Motýli - Pavla Jílková, Pepík Vítek
 • Kukla - Mirka Soušková
 • Chrobák - Josef Král
 • Chrobačka - Jindřiška Hurychová
 • Cizí chrobák - František Štětka
 • Lumek - Jára Soušek
 • Larvička - Magda Čermáková
 • Cvrček - Jarda Štětka
 • Cvrčková - Jitka Soušková
 • Parasit - Jirka Koreš
 • Smrtihlav - Martina Tomášková
 • Jepice - Martina Vrátná /Radvanová, Madla Králová, Petra Lišková /Strnadová, Markéta Oukropcová, Laďka Hlaváčová, Jana Knězová, Petra Rybyšarová, Olga Nejdlová
 • Slimáci - Anti Sodomková, Josef Sodomka
 • Mravenci - Honza Štětka, Milan Vondryzka
 • Drvoštěpové - Jan Wirth, Pepík Baroch
 • Poutník - Václav Dolívka
 • Nápověda - Markéta Šlachtová
 • Zdravotnice - Jana Brůžková
 • Impresário - Petr Oukropec